כבל דיגיטל

Analysis Plus Townshend Acoustic Revive Neotech

Black USB 2.0 ● USB כבל

USB כבל

The Univeral Serial Bus (USB) 2.0 cable is rated at 480 MHz from the (USB-IF). A fully shielded cable with a signal wire of 28 awg and power of 24 awg to avoid voltage drop. The connector pin is 30″ gold plated. A great value in a micro compact design.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח
Black USB 2.0 - מאסטרו אודיו -
מחיראורך
₪ 1501.0 m
₪ 2002.0 m

Purple Plus USB ● USB כבל

USB כבל

The Univeral Serial Bus (USB) 2.0 cable is rated at 480 MHz from the (USB-IF). Analysis Plus Purple Plus USB is double shielded cable with a large signal wire of 28 awg and power of 24 awg to avoid voltage drop. The conductors are oxygen free copper and also twisted to reduce Electromagnetic interference. The connector pin is gold plated. A great value in a flexible high quality cable.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח
Purple Plus USB Cable - מאסטרו אודיו -
מחיראורך
₪ 4001.0 m
₪ 5101.5 m
₪ 6602.0 m

Toslink Optical ● כבל אופטי

כבל אופטי

A very flexible 8.0 mm OD fiber optics cable with a metal body Toslink connector at each end. You can be assured that your digital signal we be free from Electromagnetic Interference (EMI/EMC) for the purest data stream. Made from medical grade light conducting fiber, it has excellent light transfer characteristics and unlike glass, it will not microscopically fracture when flexed.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח
Toslink Optical Digital Cable - מאסטרו אודיו -
מחיראורך
₪ 1801.0 m
₪ 2502.0 m
₪ 3303.0 m

Black Digital ● כבל דיגיטל

RCA כבל קואקס

This reasonable priced digital cable uses a braided oval signal conductor alone with a braided outer shield mated to a true 75 Ohm solder-less RCA connector. It uses a low loss dielectric with 100% shield coverage to create a great cable at a great price.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח

Black Digital - מאסטרו אודיו -
מחיראורך
₪ 3000.5 m
₪ 3501.0 m
₪ 3901.5 m
₪ 4402.0 m
₪ 5303.0 m

Digital Crystal ● כבל דיגיטל

RCA/XLR כבל קואקס

The DIGITAL CRYSTAL cable is our best digital cable. Made with Continuous Cast Copper (solo crystal copper) braids with our patented hollow oval design to bring out the best in your equipment.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח

Digital Crystal - מאסטרו אודיו -
מחיראורך
₪ 9000.5 m
₪ 1,3001.0 m
₪ 1,8001.5 m
₪ 2,2002.0 m

Micro Silver RCA ● כבל דיגיטל

RCA כבל קואקס

RCA interconnect cable 6 inches (16 cm) long pair shown between Dac-Amp of Schiit headphone amps.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח
Digital Crystal - מאסטרו אודיו -
16cm \  ₪ 230

Micro Silver XLR ● כבל דיגיטל

XLR כבל קואקס

XLR Micro Silver cable pair 9 inches (23 cm ) long shown between Schiit headphone Dac-Amp.

שנה אחתאחריות
עד 14 יוםזמן אספקה
₪ 20דמי משלוח
Digital Crystal - מאסטרו אודיו -
23cm \  ₪ 530
Analysis Plus Townshend Acoustic Revive Neotech

COX-1.0 (RCA) ● כבל דיגיטל

כבל דיגיטל עם מחברים RCA

נחושת מסוג tripleC-FM עם בידוד מיוחד
מורכב מגיד בודד Single-Core

COX-1.0tripleC-FM - מאסטרו אודיו -
מחיר לצרכןאורך
₪ 3,8001.0 m
₪ 1,100לכל חצי מטר נוסף

COX-1.0 (BNC) ● כבל דיגיטל

כבל דיגיטל עם מחברים BNC

נחושת מסוג tripleC-FM עם בידוד מיוחד
מורכב מגיד בודד Single-Core

COX-1.0PA-BNC - מאסטרו אודיו -
מחיר לצרכןאורך
₪ 3,1001.0 m
₪ 900לכל חצי מטר נוסף

AES-1.0PAII (XLR) ● כבל דיגיטל

כבל דיגיטל עם מחברים XLR

נחושת מסוג tripleC-FM
מורכב מגיד בודד Single-Core

AES-1.0 - מאסטרו אודיו -
מחיר לצרכןאורך
₪ 3,4001.0 m
₪ 990לכל חצי מטר נוסף
Analysis Plus Townshend Acoustic Revive Neotech

DCT Digital ● כבל דיגיטל

Townshend DCT Digital Interconnect - מאסטרו אודיו -

ל 1 מטר  ₪ 1,100
Townshend DCT Digital Interconnect - מאסטרו אודיו -

כבל דיגיטל בעל הולכה נקייה ביותר אשר אינה מאפשרת ג'יטר.

Analysis Plus Townshend Acoustic Revive Neotech

NEVD-2001 ● כבל דיגיטל

Pure Silver סידרת

NEVD-2001 Pure Sliver Conductor with quad shielding

Pure Silver Conductor
Foam Polyethylene Insulation
Cu-Mylar Screen Foil
Microporous PTFE Teflon
SP-OFC Braided Shielding

neotech NEVD-2001 - מאסטרו אודיו -
מחיר למטרמודל
₪ 720NEVD-2001
Analysis Plus Townshend Acoustic Revive Neotech
תקנון האתר מפת האתר
כל הזכויות שמורות מאסטרו אודיו 2004 ©