ראש לפטיפון

ZYX R50 ZYX Mono ZYX Ultimate Air Tight

ראש לפטיפון
Bloom 2

ZYX R50 Bloom 2 - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 40 kHzהיענות תדר
1.7 - 3.0 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 2,700

ראש לפטיפון
Bloom 3

ZYX R50 Bloom 3 - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 2,900
High Output  ₪ 3,200

ZYX R50 ZYX Mono ZYX Ultimate Air Tight

ראש לפטיפון
Bloom Mono

ZYX R50 Bloom Mono - מאסטרו אודיו -
1.0 mVמתח יציאה
10 Hz - 25 kHzהיענות תדר
2.0 - 3.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 2,800

ראש לפטיפון
R100 Mono

ZYX R100 Mono - מאסטרו אודיו -
1.0 mVמתח יציאה
10 Hz - 25 kHzהיענות תדר
2.0 - 3.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 3,600

ראש לפטיפון
R1000 Airy3 Mono

ZYX R1000 Airy3 Mono - מאסטרו אודיו -
1.0 mVמתח יציאה
10 Hz - 25 kHzהיענות תדר
2.0 - 3.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 4,800

ZYX R50 ZYX Mono ZYX Ultimate Air Tight

ראש לפטיפון
R100 Ultimate

ZYX Ultimate 100 - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 4,800
High Output  ₪ 5,100

ראש לפטיפון
Ultimate Airy

ZYX Ultimate 100 - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 8,700
High Output  ₪ 9,000

ראש לפטיפון
Ultimate 4D

ZYX Ultimate 4D - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 11,400
High Output  ₪ 11,700

ראש לפטיפון
Ultimate Omega

ZYX Ultimate Omega - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 14,400
High Output  ₪ 14,700

ראש לפטיפון
Ultimate Dynamic

ZYX Ultimate Dynamic - מאסטרו אודיו -
0.15 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 17,400

ראש לפטיפון
Ultimate Diamond

ZYX Ultimate Diamond - מאסטרו אודיו -
0.24 / 0.48 mVמתח יציאה
10 Hz - 100 kHzהיענות תדר
1.7 - 2.5 gעקיבה
> 100Ωעכבה

₪ 26,400
High Output  ₪ 26,700

ZYX R50 ZYX Mono ZYX Ultimate Air Tight

PC-1 Coda ● ראש לפטיפון

Air Tight PC-1 Coda Cartridge - מאסטרו אודיו -

הי אנד MC ראש

TypeMC
Impedance
Output0.6mV/1kHz
Pressure1.9 - 2.2g
Cantileverboron
Weight9.6g

₪ 35,800

PC-1 Supreme ● ראש לפטיפון

Air Tight PC-1 Supreme Cartridge - מאסטרו אודיו -

הי אנד קצה MC ראש

TypeMC
Impedance
Output0.4mV/1kHz
Pressure1.9 - 2.2g
Cantileverboron
Weight12

₪ 46,300

Opus 1 ● ראש לפטיפון

Air Tight Opus 1 Cartridge - מאסטרו אודיו -

הי אנד קצה MC ראש

TypeMC
ImpedanceUltra Low
Output0.45mV/1kHz
Pressure1.9 - 2.2g
Cantileverboron
Weight12.5

₪ 63,200
ZYX R50 ZYX Mono ZYX Ultimate Air Tight
תקנון האתר מפת האתר
כל הזכויות שמורות מאסטרו אודיו 2004 ©